Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pracujący
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
pełen etat
Pozycja grupowania:
główne miejsce pracy
Pozycja grupowania:
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
Jednostka
miary
Ogółemtaktaktak
Ogółemtaktaknie
Ogółemtaknietak
Ogółemtaknienie
Ogółemnietaktak
Ogółemnietaknie
Ogółemnienietak
Ogółemnienienie
Kobietytaktaktak
Kobietytaktaknie
Kobietytaknietak
Kobietytaknienie
Kobietynietaktak
Kobietynietaknie
Kobietynienietak
Kobietynienienie