Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Proszę podać liczbę osób zarządzających jednostką według stanu na 31 grudnia .... r. z uwzględnieniem charakteru świadczonej pracy w jednostce oraz płci
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
Charakter świadczonej pracy w organie zarządzającym
Jednostka
miary
Ogółemodpłatna
Ogółemnieodpłatna
Kobietyodpłatna
Kobietynieodpłatna