Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Proszę podać liczbę osób zarządzających jednostką według stanu na 31 grudnia .... r. z uwzględnieniem stażu oraz płci
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
Staż pracy w organie zarządzającym
Jednostka
miary
OgółemMniej niż 2 lata
OgółemOd 2 do 5 lat
OgółemPowyżej 5 lat
KobietyMniej niż 2 lata
KobietyOd 2 do 5 lat
KobietyPowyżej 5 lat