Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Ile w ... r. jednostka ofert złożyła na realizację zadania/umów podpisała na realizację zadań/zrealizowała zadań ?
Pozycja grupowania:
Zadania zlecone lub wspieranie przez administrację publiczną
Jednostka
miary
zrealizowane zadania
złożone oferty
podpisane umowy