Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Korzystanie z wolontariatu pracowniczego
Pozycja grupowania:
Wymiar wolontariatu pracowniczego
Jednostka
miary
praca w godzinach służbowych
praca w czasie wolnym (wolontariat)