Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pracujący - pracownicy merytoryczni
Pozycja grupowania:
Zatrudnienie według płci
Jednostka
miary
Kobiety
Ogółem