Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przyjęci (pełnozatrudnieni) do pracy w głównym miejscu pracy
Pozycja grupowania:
osoby podejmujące pracę po raz pierwszy
Pozycja grupowania:
w tym kobiety
Jednostka
miary
Osoby podejmujące pracę po raz pierwszyKobiety
Osoby podejmujące pracę po raz pierwszyOgółem