Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Personel w działalności B+R w dziedzinie biotechnologii
Pozycja grupowania:
Liczba ekwiwalentów pełnego czasu pracy
Pozycja grupowania:
Grupy zawodów (funkcji)
Jednostka
miary
Ogółembadacze
Ogółemtechnicy i pracownicy równorzędni
Ogółempozostały personel
OgółemOgółem
Kobietybadacze
Kobietytechnicy i pracownicy równorzędni
Kobietypozostały personel
KobietyOgółem