Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przyjęci (pełnozatrudnieni) do pracy w głównym miejscu pracy
Pozycja grupowania:
osoby poprzednio pracujące
Pozycja grupowania:
u których przerwa w pracy nie była dłuższa niż 1 miesiąc
Pozycja grupowania:
w tym kobiety
Jednostka
miary
Osoby poprzednio pracująceOsoby, u których przerwa w pracy nie była dłuższa niż 1 miesiącKobiety
Osoby poprzednio pracująceOsoby, u których przerwa w pracy nie była dłuższa niż 1 miesiącOgółem