Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przyjęci (pełnozatrudnieni) do pracy w głównym miejscu pracy
Pozycja grupowania:
osoby, które powróciły z urlopów wychowawczych
Pozycja grupowania:
w tym kobiety
Jednostka
miary
Osoby, które powróciły z urlopów wychowawczychKobiety
Osoby, które powróciły z urlopów wychowawczychOgółem