Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przyjęci (pełnozatrudnieni) do pracy w głównym miejscu pracy
Pozycja grupowania:
pozostali przyjęci do pracy
Pozycja grupowania:
w tym kobiety
Jednostka
miary
Pozostali przyjęci do pracyKobiety
Pozostali przyjęci do pracyOgółem