Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Obiekty zdigitalizowane
Pozycja grupowania:
Rodzaje obiektów zdigitalizowanych
Jednostka
miary
Ogółem
Zdigitalizowane w ciągu roku