Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zwolnieni (pełnozatrudnieni) z pracy w głównym miejscu pracy
Pozycja grupowania:
osoby, które otrzymały urlopy wychowawcze
Pozycja grupowania:
w tym kobiety
Jednostka
miary
Osoby, które otrzymały urlopy wychowawczeKobiety
Osoby, które otrzymały urlopy wychowawczeOgółem