Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zwolnieni (pełnozatrudnieni) z pracy w głównym miejscu pracy
Pozycja grupowania:
z upływem czasu, na który zostali zatrudnieni
Pozycja grupowania:
w tym kobiety
Jednostka
miary
Z upływem czasu, na który zostali zatrudnieniKobiety
Z upływem czasu, na który zostali zatrudnieniOgółem