Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Tabor żeglugi śródlądowej
Pozycja grupowania:
Tabor holowniczy żeglugi śródlądowej
Pozycja grupowania:
Statki pasażerskie
Pozycja grupowania:
Forma użytkowania taboru (tabor własny)
Pozycja grupowania:
Rok budowy taboru żeglugi śródlądowej
Jednostka
miary
PchaczeStatki pasażerskieTabor własnydo 1949
PchaczeStatki pasażerskieTabor własny1950-1969
PchaczeStatki pasażerskieTabor własny1970-1979
PchaczeStatki pasażerskieTabor własny1980-1989
PchaczeStatki pasażerskieTabor własny1990-1999
PchaczeStatki pasażerskieTabor własny2000-2009
PchaczeStatki pasażerskieTabor własny2020 i dalszy
PchaczeStatki pasażerskieTabor własny2010-2019
HolownikiStatki pasażerskieTabor własnydo 1949
HolownikiStatki pasażerskieTabor własny1950-1969
HolownikiStatki pasażerskieTabor własny1970-1979
HolownikiStatki pasażerskieTabor własny1980-1989
HolownikiStatki pasażerskieTabor własny1990-1999
HolownikiStatki pasażerskieTabor własny2000-2009
HolownikiStatki pasażerskieTabor własny2020 i dalszy
HolownikiStatki pasażerskieTabor własny2010-2019