Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Świadczenia pomocy społecznej przyznane decyzją
Pozycja grupowania:
Świadczenia udzielane przez powiatowe centra pomocy rodzinie - zadanie własne (dział 1C)
Pozycja grupowania:
Osoby, świadczenia, kwota świadczeń
Pozycja grupowania:
Rodzaj uzyskanej pomocy społecznej (Dział 1C; kol. 2 - 6)
Jednostka
miary
Zakłady poprawczeliczba osóbPomoc pieniężna na usamodzielnienie
Zakłady poprawczeliczba osóbPomoc pieniężna na kontynuowanie nauki
Zakłady poprawczeliczba osóbUzyskanie odpowiednich warunków mieszkalnych
Zakłady poprawczeliczba osóbUzyskanie odpowiednich warunków mieszkalnych w mieszkaniu chronionym
Zakłady poprawczeliczba osóbPomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej
Zakłady poprawczeliczba świadczeńPomoc pieniężna na usamodzielnienie
Zakłady poprawczeliczba świadczeńPomoc pieniężna na kontynuowanie nauki
Zakłady poprawczeliczba świadczeńUzyskanie odpowiednich warunków mieszkalnych
Zakłady poprawczeliczba świadczeńUzyskanie odpowiednich warunków mieszkalnych w mieszkaniu chronionym
Zakłady poprawczeliczba świadczeńPomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej
Zakłady poprawczekwota świadczeńPomoc pieniężna na usamodzielnienie
Zakłady poprawczekwota świadczeńPomoc pieniężna na kontynuowanie nauki
Zakłady poprawczekwota świadczeńUzyskanie odpowiednich warunków mieszkalnych
Zakłady poprawczekwota świadczeńUzyskanie odpowiednich warunków mieszkalnych w mieszkaniu chronionym
Zakłady poprawczekwota świadczeńPomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej
Schroniska dla nieletnichliczba osóbPomoc pieniężna na usamodzielnienie
Schroniska dla nieletnichliczba osóbPomoc pieniężna na kontynuowanie nauki
Schroniska dla nieletnichliczba osóbUzyskanie odpowiednich warunków mieszkalnych
Schroniska dla nieletnichliczba osóbUzyskanie odpowiednich warunków mieszkalnych w mieszkaniu chronionym
Schroniska dla nieletnichliczba osóbPomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej
Schroniska dla nieletnichliczba świadczeńPomoc pieniężna na usamodzielnienie
Schroniska dla nieletnichliczba świadczeńPomoc pieniężna na kontynuowanie nauki
Schroniska dla nieletnichliczba świadczeńUzyskanie odpowiednich warunków mieszkalnych
Schroniska dla nieletnichliczba świadczeńUzyskanie odpowiednich warunków mieszkalnych w mieszkaniu chronionym
Schroniska dla nieletnichliczba świadczeńPomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej
Schroniska dla nieletnichkwota świadczeńPomoc pieniężna na usamodzielnienie
Schroniska dla nieletnichkwota świadczeńPomoc pieniężna na kontynuowanie nauki
Schroniska dla nieletnichkwota świadczeńUzyskanie odpowiednich warunków mieszkalnych
Schroniska dla nieletnichkwota świadczeńUzyskanie odpowiednich warunków mieszkalnych w mieszkaniu chronionym
Schroniska dla nieletnichkwota świadczeńPomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej
Domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnieliczba osóbPomoc pieniężna na usamodzielnienie
Domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnieliczba osóbPomoc pieniężna na kontynuowanie nauki
Domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnieliczba osóbUzyskanie odpowiednich warunków mieszkalnych
Domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnieliczba osóbUzyskanie odpowiednich warunków mieszkalnych w mieszkaniu chronionym
Domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnieliczba osóbPomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej
Domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnieliczba świadczeńPomoc pieniężna na usamodzielnienie
Domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnieliczba świadczeńPomoc pieniężna na kontynuowanie nauki
Domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnieliczba świadczeńUzyskanie odpowiednich warunków mieszkalnych
Domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnieliczba świadczeńUzyskanie odpowiednich warunków mieszkalnych w mieszkaniu chronionym
Domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnieliczba świadczeńPomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej
Domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualniekwota świadczeńPomoc pieniężna na usamodzielnienie
Domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualniekwota świadczeńPomoc pieniężna na kontynuowanie nauki
Domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualniekwota świadczeńUzyskanie odpowiednich warunków mieszkalnych
Domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualniekwota świadczeńUzyskanie odpowiednich warunków mieszkalnych w mieszkaniu chronionym
Domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualniekwota świadczeńPomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekęliczba osóbPomoc pieniężna na usamodzielnienie
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekęliczba osóbPomoc pieniężna na kontynuowanie nauki
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekęliczba osóbUzyskanie odpowiednich warunków mieszkalnych
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekęliczba osóbUzyskanie odpowiednich warunków mieszkalnych w mieszkaniu chronionym
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekęliczba osóbPomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej
Pierwsza
1
   
2
   
3
Nastepna
Ostatnia