Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Świadczenia pomocy społecznej przyznane decyzją
Pozycja grupowania:
Świadczenia udzielane przez powiatowe centra pomocy rodzinie - zadanie własne (dział 1C)
Pozycja grupowania:
Osoby
Pozycja grupowania:
Rodzaj uzyskanej pomocy społecznej (dział 1C; kol. 7-8)
Jednostka
miary
Zakłady poprawczeliczba osóbPraca socjalna
Zakłady poprawczeliczba osóbPomoc w uzyskaniu zatrudnienia
Schroniska dla nieletnichliczba osóbPraca socjalna
Schroniska dla nieletnichliczba osóbPomoc w uzyskaniu zatrudnienia
Domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnieliczba osóbPraca socjalna
Domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnieliczba osóbPomoc w uzyskaniu zatrudnienia
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekęliczba osóbPraca socjalna
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekęliczba osóbPomoc w uzyskaniu zatrudnienia
Młodzieżowe ośrodki wychowawczeliczba osóbPraca socjalna
Młodzieżowe ośrodki wychowawczeliczba osóbPomoc w uzyskaniu zatrudnienia
Specjalne ośrodki wychowawczeliczba osóbPraca socjalna
Specjalne ośrodki wychowawczeliczba osóbPomoc w uzyskaniu zatrudnienia
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawczeliczba osóbPraca socjalna
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawczeliczba osóbPomoc w uzyskaniu zatrudnienia