Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Osoby objęte kontraktami socjalnymi/projektami socjalnymi
Pozycja grupowania:
Forma prowadzenia pracy socjalnej (MRPiPS; dział 2)
Jednostka
miary
Projekt socjalny
Kontrakt socjalny część B
Kontrakt socjalny część A