Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powody przyznania pomocy społecznej
Pozycja grupowania:
Powód trudnej sytuacji życiowej (dział 3)
Pozycja grupowania:
Rodziny ogółem, w tym rodziny na wsi (dział 2, 3, 4; kol. 1-2)
Jednostka
miary
Klęska żywiołowa lub ekologicznaRodziny ogółem
Klęska żywiołowa lub ekologicznaRodziny zamieszkałe na wsi
Sytuacja kryzysowaRodziny ogółem
Sytuacja kryzysowaRodziny zamieszkałe na wsi
Zdarzenie losoweRodziny ogółem
Zdarzenie losoweRodziny zamieszkałe na wsi
Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowyRodziny ogółem
Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowyRodziny zamieszkałe na wsi
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnegoRodziny ogółem
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnegoRodziny zamieszkałe na wsi
NarkomaniaRodziny ogółem
NarkomaniaRodziny zamieszkałe na wsi
AlkoholizmRodziny ogółem
AlkoholizmRodziny zamieszkałe na wsi
Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmiRodziny ogółem
Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmiRodziny zamieszkałe na wsi
Przemoc w rodzinieRodziny ogółem
Przemoc w rodzinieRodziny zamieszkałe na wsi
Rodziny wielodzietneRodziny ogółem
Rodziny wielodzietneRodziny zamieszkałe na wsi
Rodziny niepełneRodziny ogółem
Rodziny niepełneRodziny zamieszkałe na wsi
Bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółemRodziny ogółem
Bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółemRodziny zamieszkałe na wsi
Długotrwała lub ciężka chorobaRodziny ogółem
Długotrwała lub ciężka chorobaRodziny zamieszkałe na wsi
NiepełnosprawnośćRodziny ogółem
NiepełnosprawnośćRodziny zamieszkałe na wsi
BezrobocieRodziny ogółem
BezrobocieRodziny zamieszkałe na wsi
Potrzeba ochrony macierzyństwaRodziny ogółem
Potrzeba ochrony macierzyństwaRodziny zamieszkałe na wsi
BezdomnośćRodziny ogółem
BezdomnośćRodziny zamieszkałe na wsi
SieroctwoRodziny ogółem
SieroctwoRodziny zamieszkałe na wsi
UbóstwoRodziny ogółem
UbóstwoRodziny zamieszkałe na wsi
potrzeba ochrony wielodzietnościRodziny ogółem
potrzeba ochrony wielodzietnościRodziny zamieszkałe na wsi