Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Typy rodzin objętych pomocą społeczną
Pozycja grupowania:
Liczba osób w rodzinie (dział 5)
Pozycja grupowania:
Rodziny ogółem, w tym rodziny na wsi (dział 2,3,4; kol. 1-2)
Jednostka
miary
o liczbie osób 4 i więcejRodziny ogółem
o liczbie osób 4 i więcejRodziny zamieszkałe na wsi
o liczbie osób 3Rodziny ogółem
o liczbie osób 3Rodziny zamieszkałe na wsi
o liczbie osób 2Rodziny ogółem
o liczbie osób 2Rodziny zamieszkałe na wsi
o liczbie osób 1Rodziny ogółem
o liczbie osób 1Rodziny zamieszkałe na wsi
Rodziny emerytów i rencistów ogółemRodziny ogółem
Rodziny emerytów i rencistów ogółemRodziny zamieszkałe na wsi
o liczbie dzieci 4 i więcejRodziny ogółem
o liczbie dzieci 4 i więcejRodziny zamieszkałe na wsi
o liczbie dzieci 3Rodziny ogółem
o liczbie dzieci 3Rodziny zamieszkałe na wsi
o liczbie dzieci 2Rodziny ogółem
o liczbie dzieci 2Rodziny zamieszkałe na wsi
o liczbie dzieci 1Rodziny ogółem
o liczbie dzieci 1Rodziny zamieszkałe na wsi
Rodziny niepełne ogółemRodziny ogółem
Rodziny niepełne ogółemRodziny zamieszkałe na wsi
o liczbie dzieci 7 i więcejRodziny ogółem
o liczbie dzieci 7 i więcejRodziny zamieszkałe na wsi
o liczbie dzieci 6Rodziny ogółem
o liczbie dzieci 6Rodziny zamieszkałe na wsi
o liczbie dzieci 5Rodziny ogółem
o liczbie dzieci 5Rodziny zamieszkałe na wsi
o liczbie dzieci 4Rodziny ogółem
o liczbie dzieci 4Rodziny zamieszkałe na wsi
o liczbie dzieci 3Rodziny ogółem
o liczbie dzieci 3Rodziny zamieszkałe na wsi
o liczbie dzieci 2Rodziny ogółem
o liczbie dzieci 2Rodziny zamieszkałe na wsi
o liczbie dzieci 1Rodziny ogółem
o liczbie dzieci 1Rodziny zamieszkałe na wsi
rodziny z dziećmi ogółemRodziny ogółem
rodziny z dziećmi ogółemRodziny zamieszkałe na wsi
o liczbie osób 6 i więcejRodziny ogółem
o liczbie osób 6 i więcejRodziny zamieszkałe na wsi
o liczbie osób 5Rodziny ogółem
o liczbie osób 5Rodziny zamieszkałe na wsi
o liczbie osób 4Rodziny ogółem
o liczbie osób 4Rodziny zamieszkałe na wsi
o liczbie osób 3Rodziny ogółem
o liczbie osób 3Rodziny zamieszkałe na wsi
o liczbie osób 2Rodziny ogółem
o liczbie osób 2Rodziny zamieszkałe na wsi
o liczbie osób 1Rodziny ogółem
o liczbie osób 1Rodziny zamieszkałe na wsi
Rodziny ogółemRodziny ogółem
Rodziny ogółemRodziny zamieszkałe na wsi