Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wartość brutto środków trwałych zakupionych w okresie sprawozdawczym z przeznaczeniem do oddania w leasing
Pozycja grupowania:
Klasyfikacja środków trwałych - leasing
Jednostka
miary
Leasing finansowy - ogółem
Leasing finansowy - środki transportu (grupa 7)
Leasing operacyjny - ogółem
Leasing operacyjny - środki transportu (grupa 7)