Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Praca przewozowa przy przewozie pasażerów żeglugą śródlądową
Pozycja grupowania:
Kierunek transportu
Jednostka
miary
Ogółem
Transport krajowy (Komunikacja krajowa)
Transport międzynarodowy (Komunikacja międzynarodowa)