Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rejestracja bezrobotnych
Pozycja grupowania:
zamieszkali na wsi
Pozycja grupowania:
Wybrane grupy wieku
Jednostka
miary
Zamieszkali na wsi55-59 lat
Zamieszkali na wsi45-54 lata
Zamieszkali na wsi35-44 lata
Zamieszkali na wsi25-34 lata
Zamieszkali na wsi18-24 lata