Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rejestracja bezrobotnych
Pozycja grupowania:
zamieszkali na wsi
Pozycja grupowania:
Czas pozostawania bez pracy w miesiącach
Jednostka
miary
Zamieszkali na wsido 1 miesiąca
Zamieszkali na wsiod 1 do 3 miesięcy
Zamieszkali na wsiod 3 do 6 miesięcy
Zamieszkali na wsiod 6 do 12 miesięcy
Zamieszkali na wsiod 12 do 24 miesięcy
Zamieszkali na wsipowyżej 24 miesięcy