Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rejestracja bezrobotnych
Pozycja grupowania:
Czas pozostawania bez pracy 3
Pozycja grupowania:
bez pracy powyżej 12 miesięcy
Jednostka
miary
od 6 do 12 miesięcyOsoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
od 3 do 6 miesięcyOsoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
od 1 do 3 miesięcyOsoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
do 1 miesiącaOsoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki