Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rejestracja bezrobotnych
Pozycja grupowania:
kobiety
Pozycja grupowania:
Wybrane grupy wieku
Jednostka
miary
Kobiety55-59 lat
Kobiety45-54 lata
Kobiety35-44 lata
Kobiety25-34 lata
Kobiety18-24 lata