Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Bezrobotni
Pozycja grupowania:
bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Pozycja grupowania:
do 25 roku życia
Pozycja grupowania:
Płeć
Jednostka
miary
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracydo 30 roku życiaOgółem
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracydo 30 roku życiaKobiety
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracyw tym do 25 roku życiaOgółem
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracyw tym do 25 roku życiaKobiety