Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Bezrobotni
Pozycja grupowania:
pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy od memontu zarejestrowania się
Pozycja grupowania:
Czas pozostawania bez pracy 2
Jednostka
miary
Pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy od momentu zarejestrowania sięod 12 do 24 miesięcy
Pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy od momentu zarejestrowania siępowyżej 24 miesięcy