Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Bezrobotni
Pozycja grupowania:
Struktura bezrobotnych 10
Pozycja grupowania:
Wiek - grupy
Jednostka
miary
Bezrobotni60 lat i więcej
Bezrobotni55-59 lat
Bezrobotni45-54 lata
Bezrobotni35-44 lata
Bezrobotni25-34 lata
Bezrobotni18-24 lata
Pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy od momentu zarejestrowania się60 lat i więcej
Pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy od momentu zarejestrowania się55-59 lat
Pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy od momentu zarejestrowania się45-54 lata
Pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy od momentu zarejestrowania się35-44 lata
Pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy od momentu zarejestrowania się25-34 lata
Pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy od momentu zarejestrowania się18-24 lata
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki60 lat i więcej
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki55-59 lat
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki45-54 lata
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki35-44 lata
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki25-34 lata
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki18-24 lata