Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wpływ pandemii COVID-19 na działalność przedsiębiorstwa
Pozycja grupowania:
Wpływ COVID na działania przedsiębiorstwa - spadek
Pozycja grupowania:
Wpływ COVID na działania przedsiębiorstwa - wzrost
Jednostka
miary
SpadekWzrost
SpadekW zakresie odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
SpadekW zakresie zbywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
W zakresie odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnychWzrost
W zakresie odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnychW zakresie odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
W zakresie odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnychW zakresie zbywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
W zakresie zbywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnychWzrost
W zakresie zbywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnychW zakresie odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
W zakresie zbywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnychW zakresie zbywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych