Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Miejsca pasażerskie statków pasażerskich żeglugi śródlądowej
Pozycja grupowania:
Tabor żeglugi śródlądowej - pasażerskie
Pozycja grupowania:
Forma użytkowania taboru
Jednostka
miary
Statki pasażerskieTabor innych jednostek
Statki pasażerskieTabor własny przekazany innym jednostkom