Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Tabor żeglugi śródlądowej
Pozycja grupowania:
Forma użytkowania taboru
Pozycja grupowania:
Tabor żeglugi śródlądowej z własnym napędem
Jednostka
miary
Tabor innych jednostekStatki pasażerskie
Tabor innych jednostekPchacze
Tabor innych jednostekHolowniki
Tabor własny przekazany innym jednostkomStatki pasażerskie
Tabor własny przekazany innym jednostkomPchacze
Tabor własny przekazany innym jednostkomHolowniki