Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba ubezpieczonych osób w ubezpieczeniach grupowych
Pozycja grupowania:
Dział I ogółem działalność bezpośrednia, podział na grupy, w tym ubezpieczenia chorobowe
Jednostka
miary
Dział I – Ogółem Grupa 1-5
Dział I – Grupa 1
Dział I – Grupa 2
Dział I – Grupa 3
Dział I – Grupa 4
Dział I – Grupa 5
Dział I – Grupa 5 – ubezpieczenia chorobowe