Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba umów czynnych z ubezpieczeń
Pozycja grupowania:
Dział I ogółem działalność bezpośrednia, podział na grupy, w tym ubezpieczenia chorobowe
Pozycja grupowania:
Według rodzaju umów
Jednostka
miary
Dział I – Ogółem Grupa 1-5Sposób zawarcia umowy – indywidualne
Dział I – Ogółem Grupa 1-5Sposób zawarcia umowy – grupowe
Dział I – Ogółem Grupa 1-5Sposób płacenia składek – okresowe
Dział I – Ogółem Grupa 1-5Sposób płacenia składek – jednorazowe
Dział I – Grupa 1Sposób zawarcia umowy – indywidualne
Dział I – Grupa 1Sposób zawarcia umowy – grupowe
Dział I – Grupa 1Sposób płacenia składek – okresowe
Dział I – Grupa 1Sposób płacenia składek – jednorazowe
Dział I – Grupa 2Sposób zawarcia umowy – indywidualne
Dział I – Grupa 2Sposób zawarcia umowy – grupowe
Dział I – Grupa 2Sposób płacenia składek – okresowe
Dział I – Grupa 2Sposób płacenia składek – jednorazowe
Dział I – Grupa 3Sposób zawarcia umowy – indywidualne
Dział I – Grupa 3Sposób zawarcia umowy – grupowe
Dział I – Grupa 3Sposób płacenia składek – okresowe
Dział I – Grupa 3Sposób płacenia składek – jednorazowe
Dział I – Grupa 4Sposób zawarcia umowy – indywidualne
Dział I – Grupa 4Sposób zawarcia umowy – grupowe
Dział I – Grupa 4Sposób płacenia składek – okresowe
Dział I – Grupa 4Sposób płacenia składek – jednorazowe
Dział I – Grupa 5Sposób zawarcia umowy – indywidualne
Dział I – Grupa 5Sposób zawarcia umowy – grupowe
Dział I – Grupa 5Sposób płacenia składek – okresowe
Dział I – Grupa 5Sposób płacenia składek – jednorazowe
Dział I – Grupa 5 – ubezpieczenia choroboweSposób zawarcia umowy – indywidualne
Dział I – Grupa 5 – ubezpieczenia choroboweSposób zawarcia umowy – grupowe
Dział I – Grupa 5 – ubezpieczenia choroboweSposób płacenia składek – okresowe
Dział I – Grupa 5 – ubezpieczenia choroboweSposób płacenia składek – jednorazowe