Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Składka przypisana brutto
Pozycja grupowania:
Dział II ogółem, podział na grupy, reasekuracja czynna
Pozycja grupowania:
Według działalności w Polsce i zagranicą
Jednostka
miary
Dział IIKrajowe zakłady ubezpieczeń w Polsce
Dział IIKrajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w krajach EOG w ramach prawa do zakładania przedsiębiorstw
Dział IIKrajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w krajach EOG w ramach swobody wykonywania usług
Dział IIKrajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w pozostałych krajach
Dział II – Grupa 1Krajowe zakłady ubezpieczeń w Polsce
Dział II – Grupa 1Krajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w krajach EOG w ramach prawa do zakładania przedsiębiorstw
Dział II – Grupa 1Krajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w krajach EOG w ramach swobody wykonywania usług
Dział II – Grupa 1Krajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w pozostałych krajach
Dział II – Grupa 2Krajowe zakłady ubezpieczeń w Polsce
Dział II – Grupa 2Krajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w krajach EOG w ramach prawa do zakładania przedsiębiorstw
Dział II – Grupa 2Krajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w krajach EOG w ramach swobody wykonywania usług
Dział II – Grupa 2Krajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w pozostałych krajach
Dział II – Grupa 3Krajowe zakłady ubezpieczeń w Polsce
Dział II – Grupa 3Krajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w krajach EOG w ramach prawa do zakładania przedsiębiorstw
Dział II – Grupa 3Krajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w krajach EOG w ramach swobody wykonywania usług
Dział II – Grupa 3Krajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w pozostałych krajach
Dział II – Grupa 4Krajowe zakłady ubezpieczeń w Polsce
Dział II – Grupa 4Krajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w krajach EOG w ramach prawa do zakładania przedsiębiorstw
Dział II – Grupa 4Krajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w krajach EOG w ramach swobody wykonywania usług
Dział II – Grupa 4Krajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w pozostałych krajach
Dział II – Grupa 5Krajowe zakłady ubezpieczeń w Polsce
Dział II – Grupa 5Krajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w krajach EOG w ramach prawa do zakładania przedsiębiorstw
Dział II – Grupa 5Krajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w krajach EOG w ramach swobody wykonywania usług
Dział II – Grupa 5Krajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w pozostałych krajach
Dział II – Grupa 6Krajowe zakłady ubezpieczeń w Polsce
Dział II – Grupa 6Krajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w krajach EOG w ramach prawa do zakładania przedsiębiorstw
Dział II – Grupa 6Krajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w krajach EOG w ramach swobody wykonywania usług
Dział II – Grupa 6Krajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w pozostałych krajach
Dział II – Grupa 7Krajowe zakłady ubezpieczeń w Polsce
Dział II – Grupa 7Krajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w krajach EOG w ramach prawa do zakładania przedsiębiorstw
Dział II – Grupa 7Krajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w krajach EOG w ramach swobody wykonywania usług
Dział II – Grupa 7Krajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w pozostałych krajach
Dział II – Grupa 8Krajowe zakłady ubezpieczeń w Polsce
Dział II – Grupa 8Krajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w krajach EOG w ramach prawa do zakładania przedsiębiorstw
Dział II – Grupa 8Krajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w krajach EOG w ramach swobody wykonywania usług
Dział II – Grupa 8Krajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w pozostałych krajach
Dział II – Grupa 9Krajowe zakłady ubezpieczeń w Polsce
Dział II – Grupa 9Krajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w krajach EOG w ramach prawa do zakładania przedsiębiorstw
Dział II – Grupa 9Krajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w krajach EOG w ramach swobody wykonywania usług
Dział II – Grupa 9Krajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w pozostałych krajach
Dział II – Grupa 10Krajowe zakłady ubezpieczeń w Polsce
Dział II – Grupa 10Krajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w krajach EOG w ramach prawa do zakładania przedsiębiorstw
Dział II – Grupa 10Krajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w krajach EOG w ramach swobody wykonywania usług
Dział II – Grupa 10Krajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w pozostałych krajach
Dział II – Grupa 11Krajowe zakłady ubezpieczeń w Polsce
Dział II – Grupa 11Krajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w krajach EOG w ramach prawa do zakładania przedsiębiorstw
Dział II – Grupa 11Krajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w krajach EOG w ramach swobody wykonywania usług
Dział II – Grupa 11Krajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w pozostałych krajach
Dział II – Grupa 12Krajowe zakłady ubezpieczeń w Polsce
Dział II – Grupa 12Krajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w krajach EOG w ramach prawa do zakładania przedsiębiorstw
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia