Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wybrane pozycje rachunku technicznego
Pozycja grupowania:
Grupa 3 dział I
Pozycja grupowania:
Wybrane pozycje technicznego rachunku ubezpieczeń
Jednostka
miary
Dział I – Grupa 3Techniczny Rachunek Ubezpieczeń – Składki przypisane brutto
Dział I – Grupa 3Techniczny Rachunek Ubezpieczeń – Przychody z lokat
Dział I – Grupa 3Techniczny Rachunek Ubezpieczeń – Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat
Dział I – Grupa 3Techniczny Rachunek Ubezpieczeń – Wynik dodatni z realizacji lokat
Dział I – Grupa 3Techniczny Rachunek Ubezpieczeń – Nie zrealizowane zyski z lokat
Dział I – Grupa 3Techniczny Rachunek Ubezpieczeń – Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto
Dział I – Grupa 3Techniczny Rachunek Ubezpieczeń – Koszty działalności ubezpieczeniowej
Dział I – Grupa 3Techniczny Rachunek Ubezpieczeń – Koszty działalności lokacyjnej
Dział I – Grupa 3Techniczny Rachunek Ubezpieczeń – Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat
Dział I – Grupa 3Techniczny Rachunek Ubezpieczeń – Wynik ujemny z realizacji lokat
Dział I – Grupa 3Techniczny Rachunek Ubezpieczeń – Nie zrealizowane straty na lokatach
Dział I – Grupa 3 – PPETechniczny Rachunek Ubezpieczeń – Składki przypisane brutto
Dział I – Grupa 3 – PPETechniczny Rachunek Ubezpieczeń – Przychody z lokat
Dział I – Grupa 3 – PPETechniczny Rachunek Ubezpieczeń – Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat
Dział I – Grupa 3 – PPETechniczny Rachunek Ubezpieczeń – Wynik dodatni z realizacji lokat
Dział I – Grupa 3 – PPETechniczny Rachunek Ubezpieczeń – Nie zrealizowane zyski z lokat
Dział I – Grupa 3 – PPETechniczny Rachunek Ubezpieczeń – Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto
Dział I – Grupa 3 – PPETechniczny Rachunek Ubezpieczeń – Koszty działalności ubezpieczeniowej
Dział I – Grupa 3 – PPETechniczny Rachunek Ubezpieczeń – Koszty działalności lokacyjnej
Dział I – Grupa 3 – PPETechniczny Rachunek Ubezpieczeń – Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat
Dział I – Grupa 3 – PPETechniczny Rachunek Ubezpieczeń – Wynik ujemny z realizacji lokat
Dział I – Grupa 3 – PPETechniczny Rachunek Ubezpieczeń – Nie zrealizowane straty na lokatach
Dział I – Grupa 3 – IKETechniczny Rachunek Ubezpieczeń – Składki przypisane brutto
Dział I – Grupa 3 – IKETechniczny Rachunek Ubezpieczeń – Przychody z lokat
Dział I – Grupa 3 – IKETechniczny Rachunek Ubezpieczeń – Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat
Dział I – Grupa 3 – IKETechniczny Rachunek Ubezpieczeń – Wynik dodatni z realizacji lokat
Dział I – Grupa 3 – IKETechniczny Rachunek Ubezpieczeń – Nie zrealizowane zyski z lokat
Dział I – Grupa 3 – IKETechniczny Rachunek Ubezpieczeń – Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto
Dział I – Grupa 3 – IKETechniczny Rachunek Ubezpieczeń – Koszty działalności ubezpieczeniowej
Dział I – Grupa 3 – IKETechniczny Rachunek Ubezpieczeń – Koszty działalności lokacyjnej
Dział I – Grupa 3 – IKETechniczny Rachunek Ubezpieczeń – Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat
Dział I – Grupa 3 – IKETechniczny Rachunek Ubezpieczeń – Wynik ujemny z realizacji lokat
Dział I – Grupa 3 – IKETechniczny Rachunek Ubezpieczeń – Nie zrealizowane straty na lokatach
Dział I – Grupa 3 – IKZETechniczny Rachunek Ubezpieczeń – Składki przypisane brutto
Dział I – Grupa 3 – IKZETechniczny Rachunek Ubezpieczeń – Przychody z lokat
Dział I – Grupa 3 – IKZETechniczny Rachunek Ubezpieczeń – Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat
Dział I – Grupa 3 – IKZETechniczny Rachunek Ubezpieczeń – Wynik dodatni z realizacji lokat
Dział I – Grupa 3 – IKZETechniczny Rachunek Ubezpieczeń – Nie zrealizowane zyski z lokat
Dział I – Grupa 3 – IKZETechniczny Rachunek Ubezpieczeń – Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto
Dział I – Grupa 3 – IKZETechniczny Rachunek Ubezpieczeń – Koszty działalności ubezpieczeniowej
Dział I – Grupa 3 – IKZETechniczny Rachunek Ubezpieczeń – Koszty działalności lokacyjnej
Dział I – Grupa 3 – IKZETechniczny Rachunek Ubezpieczeń – Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat
Dział I – Grupa 3 – IKZETechniczny Rachunek Ubezpieczeń – Wynik ujemny z realizacji lokat
Dział I – Grupa 3 – IKZETechniczny Rachunek Ubezpieczeń – Nie zrealizowane straty na lokatach
Dział I – Grupa 3 – PPKTechniczny Rachunek Ubezpieczeń – Składki przypisane brutto
Dział I – Grupa 3 – PPKTechniczny Rachunek Ubezpieczeń – Przychody z lokat
Dział I – Grupa 3 – PPKTechniczny Rachunek Ubezpieczeń – Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat
Dział I – Grupa 3 – PPKTechniczny Rachunek Ubezpieczeń – Wynik dodatni z realizacji lokat
Dział I – Grupa 3 – PPKTechniczny Rachunek Ubezpieczeń – Nie zrealizowane zyski z lokat
Dział I – Grupa 3 – PPKTechniczny Rachunek Ubezpieczeń – Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia