Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pracujący
Pozycja grupowania:
Pracujący w TFI
Jednostka
miary
Rada Nadzorcza
Przedstawiciele
Zarząd
Doradcy inwestycyjni
Kadra kierownicza
Pracujący