Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Kwota mandatów za wykroczenia nałożonych przez IOŚ
Pozycja grupowania:
Województwa (GIOŚ)
Jednostka
miary
Polska
Województwa