Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Typ zarządzania
Pozycja grupowania:
Typ zarządzania
Jednostka
miary
Inny
Maklerska działalność
Towarzystwo