Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nazwa akcjonariusza.
Pozycja grupowania:
Liczba porządkowa
Jednostka
miary
1
2
3
4
5