Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nazwa akcjonariusza i kraj pochodzenia.
Pozycja grupowania:
Liczba porządkowa
Jednostka
miary
8
9
10
11
12