Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Data wizyty u respondenta
Pozycja grupowania:
Numer wizyty
Jednostka
miary
1
2
3