Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Data wizyty u respondenta
Pozycja grupowania:
Numer wizyty
Pozycja grupowania:
Numer respondenta
Jednostka
miary
11
12
21
22
31
32