Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Harmonogram dostaw statków z nowych zamówień
Pozycja grupowania:
Typ statków (100 GT i powyżej)
Pozycja grupowania:
Lata planowanych dostaw statków
Jednostka
miary
Ogółem2019
Ogółem2018
Ogółem2017
Inne statki nietowarowe2019
Inne statki nietowarowe2018
Inne statki nietowarowe2017
Statki rybackie2019
Statki rybackie2018
Statki rybackie2017
Statki pasażerskie2019
Statki pasażerskie2018
Statki pasażerskie2017
Gazowce LNG2019
Gazowce LNG2018
Gazowce LNG2017
Promy2019
Promy2018
Promy2017
Gazowce LPG2019
Gazowce LPG2018
Gazowce LPG2017
Samochodowce2019
Samochodowce2018
Samochodowce2017
Statki ro-ro2019
Statki ro-ro2018
Statki ro-ro2017
Kontenerowce i szybkie liniowce2019
Kontenerowce i szybkie liniowce2018
Kontenerowce i szybkie liniowce2017
Chłodniowce2019
Chłodniowce2018
Chłodniowce2017
Drobniowce2019
Drobniowce2018
Drobniowce2017
Masowce kombinowane2019
Masowce kombinowane2018
Masowce kombinowane2017
Masowce (z wyłączeniem masowców kombinowanych)2019
Masowce (z wyłączeniem masowców kombinowanych)2018
Masowce (z wyłączeniem masowców kombinowanych)2017
Produktowce i chemikaliowce2019
Produktowce i chemikaliowce2018
Produktowce i chemikaliowce2017
Zbiornikowce do przewozu ropy naftowej (kadłub z podwójnym poszyciem)2019
Zbiornikowce do przewozu ropy naftowej (kadłub z podwójnym poszyciem)2018
Zbiornikowce do przewozu ropy naftowej (kadłub z podwójnym poszyciem)2017
Zbiornikowce do przewozu ropy naftowej (kadłub z pojedynczym poszyciem)2019
Zbiornikowce do przewozu ropy naftowej (kadłub z pojedynczym poszyciem)2018
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia