Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba kondygnacji naziemnych
Pozycja grupowania:
Lokale, domy
Jednostka
miary
Lokal mieszkalny
Dom jednorodzinny