Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wybrane pozycje z zakresu kosztów i rezerw
Pozycja grupowania:
Wybrane pozycje z zakresu kosztów i rezerw ZU
Pozycja grupowania:
Ogółem, dział I, dział II
Jednostka
miary
Techniczny Rachunek Ubezpieczeń – Koszty administracyjneOgółem Dział I i Dział II
Techniczny Rachunek Ubezpieczeń – Koszty administracyjneDział I
Techniczny Rachunek Ubezpieczeń – Koszty administracyjneDział II
Koszty administracyjne – zużycie materiałów i energiiOgółem Dział I i Dział II
Koszty administracyjne – zużycie materiałów i energiiDział I
Koszty administracyjne – zużycie materiałów i energiiDział II
Koszty administracyjne – koszty reklamy z wyłączeniem kosztów reklamy związanych z produktem ubezpieczeniowymOgółem Dział I i Dział II
Koszty administracyjne – koszty reklamy z wyłączeniem kosztów reklamy związanych z produktem ubezpieczeniowymDział I
Koszty administracyjne – koszty reklamy z wyłączeniem kosztów reklamy związanych z produktem ubezpieczeniowymDział II
Koszty administracyjne – koszty usług obcychOgółem Dział I i Dział II
Koszty administracyjne – koszty usług obcychDział I
Koszty administracyjne – koszty usług obcychDział II
Koszty administracyjne – wynagrodzenia wraz z narzutamiOgółem Dział I i Dział II
Koszty administracyjne – wynagrodzenia wraz z narzutamiDział I
Koszty administracyjne – wynagrodzenia wraz z narzutamiDział II
Koszty administracyjne – amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z wyłączeniem amortyzacji nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjneOgółem Dział I i Dział II
Koszty administracyjne – amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z wyłączeniem amortyzacji nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjneDział I
Koszty administracyjne – amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z wyłączeniem amortyzacji nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjneDział II
Koszty administracyjne – koszty utrzymania biur i nieruchomości wykorzystywanych na własne potrzebyOgółem Dział I i Dział II
Koszty administracyjne – koszty utrzymania biur i nieruchomości wykorzystywanych na własne potrzebyDział I
Koszty administracyjne – koszty utrzymania biur i nieruchomości wykorzystywanych na własne potrzebyDział II
Koszty administracyjne – koszty pocztowe i telekomunikacyjneOgółem Dział I i Dział II
Koszty administracyjne – koszty pocztowe i telekomunikacyjneDział I
Koszty administracyjne – koszty pocztowe i telekomunikacyjneDział II
Koszty administracyjne – koszty podróży służbowychOgółem Dział I i Dział II
Koszty administracyjne – koszty podróży służbowychDział I
Koszty administracyjne – koszty podróży służbowychDział II
Koszty administracyjne – inne koszty administracyjneOgółem Dział I i Dział II
Koszty administracyjne – inne koszty administracyjneDział I
Koszty administracyjne – inne koszty administracyjneDział II
Techniczny Rachunek Ubezpieczeń – Koszty akwizycjiOgółem Dział I i Dział II
Techniczny Rachunek Ubezpieczeń – Koszty akwizycjiDział I
Techniczny Rachunek Ubezpieczeń – Koszty akwizycjiDział II
Koszty akwizycji – wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia zaliczane do kosztów akwizycjiOgółem Dział I i Dział II
Koszty akwizycji – wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia zaliczane do kosztów akwizycjiDział I
Koszty akwizycji – wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia zaliczane do kosztów akwizycjiDział II
Koszty akwizycji – prowizjeOgółem Dział I i Dział II
Koszty akwizycji – prowizjeDział I
Koszty akwizycji – prowizjeDział II
Koszty akwizycji – prowizje z działalności bezpośredniejOgółem Dział I i Dział II
Koszty akwizycji – prowizje z działalności bezpośredniejDział I
Koszty akwizycji – prowizje z działalności bezpośredniejDział II
Koszty akwizycji – prowizje z działalności bezpośredniej – brokerzyOgółem Dział I i Dział II
Koszty akwizycji – prowizje z działalności bezpośredniej – brokerzyDział I
Koszty akwizycji – prowizje z działalności bezpośredniej – brokerzyDział II
Koszty akwizycji – prowizje z działalności bezpośredniej – agenciOgółem Dział I i Dział II
Koszty akwizycji – prowizje z działalności bezpośredniej – agenciDział I
Koszty akwizycji – prowizje z działalności bezpośredniej – agenciDział II
Koszty akwizycji – prowizje z reasekuracji czynnejOgółem Dział I i Dział II
Koszty akwizycji – prowizje z reasekuracji czynnejDział I
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia