Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jednostka lokalna
Pozycja grupowania:
Jednostka lokalna, miejscowosć
Jednostka
miary
Polska
Miejscowość
Gminy
Powiaty
Podregiony
Województwa
Regiony