Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Ewidencja spraw
Pozycja grupowania:
Wyszczególnienie - wiersz (S23K_1_W)
Pozycja grupowania:
Wyszczególnienie - kolumna (S23K_1_K)
Jednostka
miary
Ogółem (wiersz 2+7+12+22)Pozostało na okres następny w tym spraw zawieszonych
Ogółem (wiersz 2+7+12+22)Pozostało na okres następny w tym spraw które wpłynęły w okresie sprawozdawczym
Ogółem (wiersz 2+7+12+22)Pozostało na okres następny ogółem
Ogółem (wiersz 2+7+12+22)Wystąpienie do KRS o wpis niewypłacalnego dłużnika*
Ogółem (wiersz 2+7+12+22)Załatwiono ostatecznie w inny sposób
Ogółem (wiersz 2+7+12+22)Załatwiono ostatecznie przeka­zano do innej kancelarii komorniczej
Ogółem (wiersz 2+7+12+22)Załatwiono ostatecznie umorzono postępowanie z innych przyczyn
Ogółem (wiersz 2+7+12+22)Załatwiono ostatecznie umorzono postępowanie w trybie art. 823 kpc
Ogółem (wiersz 2+7+12+22)Załatwiono ostatecznie umorzono postępowanie na żšdanie wierzyciela
Ogółem (wiersz 2+7+12+22)Załatwiono ostatecznie umorzono postępowanie z powodu bezskuteczności egzekucji
Ogółem (wiersz 2+7+12+22)Załatwiono ostatecznie przez wyegzekwowanie świadczenia
Ogółem (wiersz 2+7+12+22)Załatwiono ostatecznie ogółem (kol.6 do12)
Ogółem (wiersz 2+7+12+22)Wpłynęło w tym ponownie w tym przekazane z innej kancelarii komorniczej
Ogółem (wiersz 2+7+12+22)Wpłynęło w tym ponownie wpisane ogółem
Ogółem (wiersz 2+7+12+22)Wpłynęło razem
Ogółem (wiersz 2+7+12+22)Pozostałość z poprzedniego roku
Kms Razem (wiersz 3+5+6)Pozostało na okres następny w tym spraw zawieszonych
Kms Razem (wiersz 3+5+6)Pozostało na okres następny w tym spraw które wpłynęły w okresie sprawozdawczym
Kms Razem (wiersz 3+5+6)Pozostało na okres następny ogółem
Kms Razem (wiersz 3+5+6)Wystąpienie do KRS o wpis niewypłacalnego dłużnika*
Kms Razem (wiersz 3+5+6)Załatwiono ostatecznie w inny sposób
Kms Razem (wiersz 3+5+6)Załatwiono ostatecznie przeka­zano do innej kancelarii komorniczej
Kms Razem (wiersz 3+5+6)Załatwiono ostatecznie umorzono postępowanie z innych przyczyn
Kms Razem (wiersz 3+5+6)Załatwiono ostatecznie umorzono postępowanie w trybie art. 823 kpc
Kms Razem (wiersz 3+5+6)Załatwiono ostatecznie umorzono postępowanie na żšdanie wierzyciela
Kms Razem (wiersz 3+5+6)Załatwiono ostatecznie umorzono postępowanie z powodu bezskuteczności egzekucji
Kms Razem (wiersz 3+5+6)Załatwiono ostatecznie przez wyegzekwowanie świadczenia
Kms Razem (wiersz 3+5+6)Załatwiono ostatecznie ogółem (kol.6 do12)
Kms Razem (wiersz 3+5+6)Wpłynęło w tym ponownie w tym przekazane z innej kancelarii komorniczej
Kms Razem (wiersz 3+5+6)Wpłynęło w tym ponownie wpisane ogółem
Kms Razem (wiersz 3+5+6)Wpłynęło razem
Kms Razem (wiersz 3+5+6)Pozostałość z poprzedniego roku
Kms GrzywnyPozostało na okres następny w tym spraw zawieszonych
Kms GrzywnyPozostało na okres następny w tym spraw które wpłynęły w okresie sprawozdawczym
Kms GrzywnyPozostało na okres następny ogółem
Kms GrzywnyWystąpienie do KRS o wpis niewypłacalnego dłużnika*
Kms GrzywnyZałatwiono ostatecznie w inny sposób
Kms GrzywnyZałatwiono ostatecznie przeka­zano do innej kancelarii komorniczej
Kms GrzywnyZałatwiono ostatecznie umorzono postępowanie z innych przyczyn
Kms GrzywnyZałatwiono ostatecznie umorzono postępowanie w trybie art. 823 kpc
Kms GrzywnyZałatwiono ostatecznie umorzono postępowanie na żšdanie wierzyciela
Kms GrzywnyZałatwiono ostatecznie umorzono postępowanie z powodu bezskuteczności egzekucji
Kms GrzywnyZałatwiono ostatecznie przez wyegzekwowanie świadczenia
Kms GrzywnyZałatwiono ostatecznie ogółem (kol.6 do12)
Kms GrzywnyWpłynęło w tym ponownie w tym przekazane z innej kancelarii komorniczej
Kms GrzywnyWpłynęło w tym ponownie wpisane ogółem
Kms GrzywnyWpłynęło razem
Kms GrzywnyPozostałość z poprzedniego roku
Kms w tym grzywny karnePozostało na okres następny w tym spraw zawieszonych
Kms w tym grzywny karnePozostało na okres następny w tym spraw które wpłynęły w okresie sprawozdawczym
Pierwsza
1
   
2
3
4
5
6
7
8
9
   
10
Nastepna
Ostatnia