Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Terminowość załatwienia spraw od pierwotnego wpływu do ostatecznego załatwienia*) (niezależnie od przekazywania sprawy między rewirami/kancelariami) (czas postępowania w sprawie egzekucyjnej)
Pozycja grupowania:
Wyszczególnienie - wiersz (S23K_3.1_W)
Pozycja grupowania:
Wyszczególnienie - kolumna (S23K_3.1_K)
Jednostka
miary
Wykaz OZPonad 5 lat
Wykaz OZPowyżej 2 lat do 5 lat
Wykaz OZPowyżej 1 roku do 2 lat
Wykaz OZPowyżej 6 miesięcy do 1 roku
Wykaz OZDo 6 miesięcy
Wykaz OZOgółem
KmoPonad 5 lat
KmoPowyżej 2 lat do 5 lat
KmoPowyżej 1 roku do 2 lat
KmoPowyżej 6 miesięcy do 1 roku
KmoDo 6 miesięcy
KmoOgółem
Km InnePonad 5 lat
Km InnePowyżej 2 lat do 5 lat
Km InnePowyżej 1 roku do 2 lat
Km InnePowyżej 6 miesięcy do 1 roku
Km InneDo 6 miesięcy
Km InneOgółem
Km Egzekucja innych świadczeń niepieniężnychPonad 5 lat
Km Egzekucja innych świadczeń niepieniężnychPowyżej 2 lat do 5 lat
Km Egzekucja innych świadczeń niepieniężnychPowyżej 1 roku do 2 lat
Km Egzekucja innych świadczeń niepieniężnychPowyżej 6 miesięcy do 1 roku
Km Egzekucja innych świadczeń niepieniężnychDo 6 miesięcy
Km Egzekucja innych świadczeń niepieniężnychOgółem
Km w tym opróżnienie lokali mieszkalnych do pomieszczenia tymczasowego (art. 1046 kpc)Ponad 5 lat
Km w tym opróżnienie lokali mieszkalnych do pomieszczenia tymczasowego (art. 1046 kpc)Powyżej 2 lat do 5 lat
Km w tym opróżnienie lokali mieszkalnych do pomieszczenia tymczasowego (art. 1046 kpc)Powyżej 1 roku do 2 lat
Km w tym opróżnienie lokali mieszkalnych do pomieszczenia tymczasowego (art. 1046 kpc)Powyżej 6 miesięcy do 1 roku
Km w tym opróżnienie lokali mieszkalnych do pomieszczenia tymczasowego (art. 1046 kpc)Do 6 miesięcy
Km w tym opróżnienie lokali mieszkalnych do pomieszczenia tymczasowego (art. 1046 kpc)Ogółem
Km Opróżnienie lokali mieszkalnychPonad 5 lat
Km Opróżnienie lokali mieszkalnychPowyżej 2 lat do 5 lat
Km Opróżnienie lokali mieszkalnychPowyżej 1 roku do 2 lat
Km Opróżnienie lokali mieszkalnychPowyżej 6 miesięcy do 1 roku
Km Opróżnienie lokali mieszkalnychDo 6 miesięcy
Km Opróżnienie lokali mieszkalnychOgółem
Km ZabezpieczeniaPonad 5 lat
Km ZabezpieczeniaPowyżej 2 lat do 5 lat
Km ZabezpieczeniaPowyżej 1 roku do 2 lat
Km ZabezpieczeniaPowyżej 6 miesięcy do 1 roku
Km ZabezpieczeniaDo 6 miesięcy
Km ZabezpieczeniaOgółem
Km w tym od zakładów opieki zdrowotnejPonad 5 lat
Km w tym od zakładów opieki zdrowotnejPowyżej 2 lat do 5 lat
Km w tym od zakładów opieki zdrowotnejPowyżej 1 roku do 2 lat
Km w tym od zakładów opieki zdrowotnejPowyżej 6 miesięcy do 1 roku
Km w tym od zakładów opieki zdrowotnejDo 6 miesięcy
Km w tym od zakładów opieki zdrowotnejOgółem
Km w tym od jednostek sektora finansów publicznychPonad 5 lat
Km w tym od jednostek sektora finansów publicznychPowyżej 2 lat do 5 lat
Pierwsza
1
   
2
   
3
Nastepna
Ostatnia