Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba osób podróżujących w kierunku
Pozycja grupowania:
Kierunek ruchu granicznego
Jednostka
miary
Do Polski
Z Polski